Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Николай Живков Назад

Име: Николай
Презиме:
Фамилия: Живков
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Nikolay Zhivkov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов"
Научно звено: