Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Веселин Методиев Петров Назад

Име: Веселин
Презиме: Методиев
Фамилия: Петров
Идентификатор:
Друга форма на изписване на името: Veselin Metodiev Petrov
Имейл адрес:
Телефон:
ORCID:
SCOPUS ID:
Web of Science ResearcherID:
ISNI:
Научна организация: Нов български университет
Научно звено: