Български цитатен индекс (версия 2.4) Български English

Лига за защита правата на човека и гражданина Назад

Език: Български
Държава: България
ISBN: none
Автор: Борис П. Петков
Научна организация (Колективен автор):
Паралелно заглавие:
Населено място на издаване: София
Издателство: Стопанско развитие
Година: 1945
Научна област:
Научно направление:
Страници: 23
Ключови думи:
Интернет адрес:
Резюме: